Left Right
Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

Våre tjenester

Vi tilbyr tjenester til både privatpersoner og næringsdrivende innenfor et bredt spekter av rettsområder.

Vi har solid erfaring både innen strafferett og sivilrett. Flere av advokatene arbeider med strafferett, og vi har to faste forsvarere ved kontoret, og en av disse er også fast bistandsadvokat.

Vi yter bistand innen de fleste sivilrettslige områder, herunder i konkurs- og skiftesaker. Blant annet som bostyrer, arbeidsrett, entreprise, erstatning, familie, arv, skifte, barnevern, trygderett, sosialrett, helserett, fast eiendoms rettsforhold, borettslagsjuss, alminnelig kontraktsrett m.v.

Advokatene har omfattende prosedyreerfaring.

Se vår prisliste.

Advokatfellesskapet er fra august 2012 hovedsponsor for Justitius, linjeforeningen for jusstudentene ved Universitetet i Agder.