Left Right

Prisliste

Gjeldende fra 15.10.2019

Prisliste for forbrukere, inkl. merverdiavgift

Prisene er veiledende. De alminnelige prinsipper for advokaters salær­beregning gjelder, hvilket innebærer at også andre momenter enn medgått tid kan tillegges vekt.

Alle priser inkluderer 25 % merverdiavgift

For visse sakstyper kan man få fri rettshjelp/fritt rettsråd fra det offentlige. Dette er først og fremst aktuelt for personer med lav inntekt og formue, men i noen saker som f.eks i de fleste straffesaker og barnevernssaker, gjelder ingen inntekts- eller formuesgrense. Det kan påløpe en viss egenandel. Den enkelte advokat gir nærmere opplysning og veiledning om dette.

Endel forsikringer (herunder bl.a. hus-/villaforsikring, «super»-forsikring m.fl.) har bestemmelser om rettshjelpsdekning. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker bl.a. advokatomkostninger i en rekke sakstyper, fratrukket en viss egenandel for kunden. Også her vil den enkelte advokat hos oss kunne gi opplysning og veiledning.

Timepris fra kr 1 625 til kr 2 500 avhengig av oppdragets art.

(Kr 1 300 – kr 2 000 pluss merverdiavgift)

Testament (enkelt eller gjensidig) fra kr 2 250.

(Kr 1 800 pluss merverdiavgift)

Ordinær ektepakt fra kr 2 250 (med tillegg av tinglysnings­omkostninger).

(Kr 1 800 pluss merverdiavgift)

Samboerkontrakt fra kr 2 250.

(Kr 1 800 pluss merverdiavgift)

Fremtidsfullmakt fra kr 2 250.

(Kr 1 800 pluss merverdiavgift)

Oppgjørsoppdrag eiendomsmegling – kjøpekontrakt, skjøte,
tinglysing, oppgjør – fra kr 12 500. (pluss tinglysing og ev. andre utlegg)

(Kr 10 000 pluss merverdiavgift)