Left Right

Prisliste

Gjeldende fra 01.01.2022

Prisliste for forbrukere, inkl. merverdiavgift

Prisene er veiledende. De alminnelige prinsipper for advokaters salær­beregning gjelder, hvilket innebærer at også andre momenter enn medgått tid kan tillegges vekt.

Alle priser inkluderer 25 % merverdiavgift

For visse sakstyper kan man få fri rettshjelp/fritt rettsråd fra det offentlige. Dette er først og fremst aktuelt for personer med lav inntekt og formue, men i noen saker som f.eks i de fleste straffesaker og barnevernssaker, gjelder ingen inntekts- eller formuesgrense. Det kan påløpe en viss egenandel. Den enkelte advokat gir nærmere opplysning og veiledning om dette.

Endel forsikringer (herunder bl.a. hus-/villaforsikring, «super»-forsikring m.fl.) har bestemmelser om rettshjelpsdekning. Dette innebærer at forsikringsselskapet dekker bl.a. advokatomkostninger i en rekke sakstyper, fratrukket en viss egenandel for kunden. Også her vil den enkelte advokat hos oss kunne gi opplysning og veiledning.

Advokat Fredrik Engenes er samarbeidsadvokat til Huseierne med rabatt for medlemmene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser.

Timepris fra kr 1 750 til kr 2 500 avhengig av oppdragets art.

(Kr 1 400 – kr 2 000 pluss merverdiavgift)

Testament (enkelt eller gjensidig) fra kr 2 500.

(Kr 2 000 pluss merverdiavgift)

Ordinær ektepakt fra kr 2 500 (med tillegg av tinglysingsomkostninger).

(Kr 2 000 pluss merverdiavgift)

Samboerkontrakt fra kr 2 500.

(Kr 2 000 pluss merverdiavgift)

Fremtidsfullmakt fra kr 2 500.

(Kr 2 000 pluss merverdiavgift)

Oppgjørsoppdrag eiendomsmegling – kjøpekontrakt, skjøte,
tinglysing, oppgjør – fra kr 15 000 (pluss tinglysing og ev. andre utlegg)

(Kr 12 000 pluss merverdiavgift)

Prisene er veiledende. De alminnelige prinsipper for advokaters salærberegning gjelder, hvilket innebærer at også andre momenter enn
medgått tid kan tillegges vekt.

ALLE PRISER INKLUDERER 25 % MERVERDIAVGIFT