Left Right
Fredrik Engenes

Fredrik Engenes

Advokat

Mobil: +47 907 609 44
E-post: fe@advfellesskapet.no
Fødselsår: 1979
Eksamensår: 2005
Advokatbevilling: 2010

Fredrik Engenes driver alminnelig praksis med hovedvekt på eiendomsrett, skifte, kontrakt- og erstatningsrett, selskapsrett, samt alminnelig tvisteløsning.

Han har erfaring fra Sivilombudsmannen, Oslo byfogdembete, Forbrukermyndighetene og har drevet egen advokatpraksis fra 2011.

Han har styreverv i ulike selskap, legat foreninger, og har sensoroppdrag for UiO og UiA.

Fredrik Engenes er samarbeidsadvokat til Huseierne med rabatt for medlemmene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser.
thumbnail_image003