Left Right
Bjørn Hübert Senum

Bjørn Hübert Senum

Advokat

Bjørn Hübert Senum, f. 1956, juridisk embetseksamen 1981, deretter bl.a. dommerfullmektig, advokat fra 1985, først som fullmektig hos advokat Olav Bryge, har drevet i eget navn fra 1987 i kontorfellesskapet Advokatene i Tollbod­gada, og fra 01.01.2012 I advokatfellesskapet.

Alminnelig praksis med vekt på blant annet arv, skifte, konkursbo, forretningsjuridiske spørsmål, bistand overfor borettslag, m.v.